1 Overzicht-disclaimer

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendlyEmailShare

 ‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

censorship

censorship

De huiveringwekkende ‘Dutch Queengate’ of ‘Hans Smedema affaire!’

Voor contact met Hans Smedema zie onderaan deze Page. Voor alle sites zie smedema.com

Zie voor mooi kort overzicht huidige situatie rapport Post: Situatie overzicht

NuJij.nl over Hans Smedema NuJij

Baracuda over Hans Smedema! Dutch Queengate!

Voor Hoger Beroep Smaad zaak met mr. A. (Bram) Moszkowicz zie Post !

Voor mooi totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Verdachte(!) Openbaar Ministerie, ipv 40 jaar slachtoffer! Na 40 jaar van gruwelijke misdrijven tegen de sinds 1972 weerloze Hans & W..s Smedema, waar familie, justitie en medici wel van op de hoogte waren en het verliefde stelletje door verdringing niet, worden in 2009 niet de daders, maar juist het volkomen onschuldige slachtoffer Hans Smedema door OM, rechtbank Leeuwarden en in 2011 gerechtshof Arnhem, gewetenloos als ‘verdachte’ neergezet! Huiveringwekkend gezien het veel meer dan duizendvoudige verschil, en het zal dan ook verfilmd worden. Zie E-boeken.

Zie Post Hans Smedema verstoten! als mooie samenvatting over succesvol zakenman wiens leven hierdoor totaal werd verwoest!

‘Het leven van Hans en W..s Smedema werd ‘verwoest’ door familie en toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van het bedrogen ‘Koninklijk huis/Koningin Beatrix’ namens de Nederlandse staat.’

Dochter van 4 a 5 jaar zag nog hysterisch kans om haar vader Hans Smedema op zijn werk te bereiken en roept ‘boze meneer, mama kleertjes uit! Papa gauw komen en boze meneer(Rieks P. uit Roden) wegjagen!’ Maar door de doofpot en samenzwering kon haar vader met zijn onmiddellijke verdringing van alles wat met het misbruik sinds 1972 te maken had, NOOIT komen!

Argusoog Radio zou diepgaand twee uur durend interview over deze huiveringwekkende zaak maken op vrijdag 30 september 2011 om 20.00 uur, wat life te volgen zou zijn. Uitgesteld op verzoek Arend Zeevat voor meer onderzoek! Niets meer van gehoord later.

Hans op Facebook

André Gruters en Joke Laven uit Houten. Vrienden?

Oplichter en dief André Gruters en Joke Laven uit Houten. Vrienden? Verraders! Dit is net na de diefstal van 300.000 euro en cruciaal bewijsmateriaal voor rechtszaken! Het gratis biertje was van hem! Jarenlang argeloos en naïef mee omgegaan!

Laatste nieuws over diefstal en oplichting van 300.000 euro in de Spane Jalon vallei door André Gruters uit Houten!

Kwam achter de oplichting en diefstal van 300.000 euro en cruciale documenten door ‘vriend’André Gruters uit Houten, en Murla in de Jalon vallei in Spanje aan de Costa Blanca! Zeer sluw opgelicht van twee pakketjes. Eén met 75.000 euro en cruciale documenten en de andere met 225.000 euro! Hij misleid ook de andere betrokkenen door het pakje met de 225.000 euro stil te houden! Meerdere Nederlanders betrokken.

Zie Post: Opgelicht voor 300.000 euro in de Spaanse Jalon vallei!

Ook gehersenspoeld in Benidorm en in 2010 ook 300.000 euro gestolen. Zie Posts 2014.

Samenvatting: 

Doofpot affaire waarbij familie, medici en overheid betrokken zijn, en waarbij ernstige verdringing voor misbruik gedurende 28 jaar, dus omstreden hervonden herinneringen (Dissociatieve amnesie), een ook al omstreden oproepbare emotionele persoonlijkheid (dissociatieve inentiteitsstoornis DIS), en zelfs daardoor kinderen van verkrachters, voor Hans Smedema en zijn nog steeds(!) onwetende vrouw in haar normale persoonlijkheid verborgen werden en nog steeds worden gehouden.

Na 28 jaar krijgt Hans Smedema plotseling herinneringen over gruwelijk misbruik uit 1972 en later, en blijken hij en zijn vrouw het slachtoffer van de meest gruwelijke samenzwering ooit tegen een weerloos verliefd stelletje. Zonder enige twijfel het misdrijf van de eeuw. Zie Post Fraude psychiaters

Omdat het Koninklijk huis betrokken is zult u in de media hier nooit iets over horen! Zie 5.4 J’Accuse Koningin Beatrix! Omerta, op grond staatsveiligheid, dus alleen hier is de informatie beschikbaar.

Het dagboek zal tot het historisch erfgoed van Nederland gaan behoren, net als Multatuli(Eduard Douwes Dekker), Fred Spijkers, Willem Oltmans en is zelfs veel ernstiger dan de beroemde Franse Dreyfus-affaire! Kosten Koninklijke doofpot zullen tussen de 10-20 miljoen heimelijk belastinggeld bedragen! 

Chronologisch de belangrijkste misdrijven: 1.2 Misdrijven chronologisch! en ook  Zware politieke samenzwering is een mooie samenvatting!

Onrechtmatig gevangen gezet P.I. Ter Apel!

Door obstructie van recht door Min. Justitie Nederland werd ik in Canada op 13 september 2013 tegengehouden om in Amerika opnieuw politiek asiel te vragen! Idem direct na boeken vlucht via Mexico naar Amerika. Uren voor vertrek aangehouden nadat Min. Justitie mijn boeking met KLM naar MEX natuurlijk had waargenomen en in paniek raakte! De avond voor vertrek om 20.15 aangehouden onder valse drogreden van ‘belediging’, wat helemaal niet kan en de volgende dag sluw werd veranderd in 14G ‘kans op herhaling’! Wat ook niet kon, maar dat de justitiemaffia niet uit! Maand onschuldig tussen misdadigers en verdachten rondgelopen! Was maar één klacht van verkrachter Jaap D. en dus zocht politie Drachten even snel wat andere nieuwe beledigingen erbij met datum PV nota bene na(!) de aanhouding! Hier foto hoe ik er na die maand uitzag.

Huiveringwekkend & onmogelijk!

Onvoorstelbaar en huiveringwekkend is dat al deze hieronder genoemde misdrijven alleen gebaseerd zijn op een handtekening op een blanco(valsheid in geschrifte!) vodje papier na misleiding, oplichting en fraude door broer mr. Johan Smedema, makelaar in Gennep! Samen met Godfather zwager Tjitte de Jong(CDA) uit Norg en CDA’er Lubbers zien ze kans om een politieke samenzwering op te tuigen, waarbij psycholoog prof.dr. Onno van der Hart in 1975, Hans Smedema heimelijk drogeert(meerdere getuigen GGZ Zwolle) en nog een onbekend document afperst! Daarmee kon op medische gronden een legale doofpot opgezet worden na Koninklijke goedkeuring van destijds Juliana! Daarmee waren de verdere levens van Hans & W..s Smedema van 1972 tot heden vernietigd en verwoest, en mogen ze NIET weten wat er precies gebeurd is om het laffe en gewetenloze toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen voor zogenaamd negatieve invloeden! Zie hiertoe  de volkomen foute ‘Eed van Trouw’ door politici, ambtenaren, advocaten en rechters! Eed van trouw

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Dit vond plaats op 28 februari 2003 om 10 uur in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk kiezen van een nieuwe leider (Godfather) voor de doofpot van de familie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer Tjitte wel niet was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar heimelijk als ‘Godfather’ aanstellen met de verantwoording over de controle over het al totaal verwoeste leven van Hans & W..s Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden daarvoor meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Godfather Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familie maffia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & W..s Smedema controleert en totaal heeft verwoest sinds 1973! Hij loog dus in zijn verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche! Hij is Godfather en leider familie maffia naar justitie! Zie verklaring K2… 
Zie ook Post Fraude Tjitte de Jong

Het misdrijf van de eeuw!

Er zijn overeenkomsten met de beroemde Sergei Magnitsky affaire!

Zie Post Comparison Sergei Magnitsky & Hans Smedema cases!

Deze zaak is dan ook ernstiger dan:

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.” - French author Emile Zola van de ‘Dreyfus-affaire’.

“All truth passes through three stages: First, it is ridiculed; Second, it is violently opposed; and Third, it is accepted as self-evident.” Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Werkelijkheid gemanipuleerd!

Gruwelijk en wereldwijd volstrekt uniek is het feit dat verantwoordelijken, dus met name familie, medici en overheid voor Hans & W..s Smedema de werkelijkheid, namelijk eindeloos doorgaande verkrachtingen met zelfs kinderen daarvan sinds 1972 voor het weerloze en argeloze echtpaar met ernstige selectieve amnesie en verdringing, opzettelijk verborgen heeft gehouden! Dus feitelijk een waanwereld echt laten lijken! En zelfs nu het meeste wel uit is gekomen, blijven doorgaan met bedriegen van de beide slachtoffers en feitelijk het Nederlandse volk. Omerta om de naam van Koningin Beatrix zogenaamd(drogreden) te beschermen.

Meerdere ongelofelijke misdrijven lopen door elkaar!

  1. Psychopathische verkrachters, wat als enige hier nog relatief normaal is
  2. Familie die huiveringwekkend hun eigen broer en zuster sinds 1972 wreed 35 jaar laten verkrachten en kinderen daarvan krijgen! Dat is abnormaal!
  3. Medici, met name Psychiaters die de gruwelijke werkelijkheid en ernstige verdringing en selectieve amnesie voor de slachtoffers verbergen en dus de oorzaak lieten bestaan! Met als gevolg een volstrekt weerloos echtpaar! Dat is abnormaal!
  4. Justitie die op grond van fraude en bedrog door familie en speciale koninklijke regeling, het echtpaar 35 jaar rustig laat verkrachten en de verkrachters juist helpt! Zonder in opstand te komen. Dat is abnormaal! Alleen klokkenluider Elise B. wel!
  5. Koningin Juliana en Beatrix die met een onnozele handtekening slachtoffers Hans en W..s Smedema heimelijk en achterbaks de normale burgerrechten en bescherming afnamen! En dat later niet herstellen, maar juist laf blijven verbergen uit puur eigenbelang! Dat is abnormaal!

Ongelofelijk, gruwelijk en bizar

Gruwelijke doofpot affaire door Nederlandse staat/Kroon, familie en betrokken medici, tegen een 28 jaar lang onwetend en argeloos verliefd stelletje! Zelfs meervoudige verkrachtingen,  en na huwelijk daardoor ook kinderen van verkrachters vond men niet een reden om met de gruwelijke doofpot te stoppen. Doordat bij beide echtgenoten door de ernst van de traumatische gebeurtenissen in 1972, amnesie en zware verdringing van alle verkrachtingen en misbruik plaatsvond(selectieve amnesie), konden zij zelf achteraf nooit  aangifte doen!  Ze waren daarmee weerloos overgeleverd aan alle verkrachters die via de familie en daders op de hoogte kwamen van het feit dat men nooit vervolgd zou kunnen worden, en dus haar mooi straffeloos blijven verkrachten! Dat Hans Smedema heimelijk al in 1972 door de daders onvruchtbaar was gemaakt, vond men in 1975 ook al iets om voor het echtpaar maar verborgen te houden. Zodat die argeloos aannamen dat de drie kinderen en nog drie zwangerschappen gewoon van Hans Smedema zelf waren. Cumulatief gaat het om veel meer dan 200 jaar gevangenisstraf voor de daders! Door de maar doorgaande trauma’s komt pas in maart 2000 alleen bij Hans Smedema langzaam zijn geheugen terug over alles wat in de voorgaande 28 jaar aan misbruik had plaatsgevonden en begint hij alles jarenlang(!) te reconstrueren, maar alle betrokkenen ontkennen tot op heden(!) gewetenloos alles.

Omdat bij zijn vrouw nog steeds sprake is van ernstige verdringing en zelfs een door velen voor onmogelijk gehouden oproepbare emotionele persoonlijkheid, in combinatie met de gruwelijke doofpot en dus ontkenningen, wordt het echtpaar wat graag samen oud had willen worden, dus wreed uit elkaar gespeeld en tegen elkaar opgezet. Zie voor uitgebreidere uitleg: Het bizarre misdrijf. Wat is amnesie en verdringing?

Bewijzen worden volgens kroongetuige Elise B. uit Uden, toen blijkbaar parttime medewerker justitie(zwijgplicht door ambtseed!) om de (criminele) activiteiten van mr. Johan Smedema uit Gennep legaal te laten lijken, door een geheime dienst in opdracht speciale afdeling binnen Ministerie van Justitie vervalst, vernietigd, of gemanipuleerd. Onderzoeken zijn verboden, waarbij hoofd officier van justitie mr. Ruud Rosingh in Leeuwarden zelfs een al opgestart(!) onderzoek naar meervoudige verkrachting met getuigen(!) op 12 januari 1991 in garage Oranje Hotel, van de vrouw van Hans Smedema, moest stopzetten in opdracht van een blijkbaar laf en gewetenloos College van Procureurs Generaal. Omdat de toch al onschendbare Koningin Beatrix, haar naam bij gebrek aan morele moed, laf, gewetenloos en meedogenloos blijkbaar belangrijker vond dan het lijden van de weerloze slachtoffers! Drie heimelijke moordaanslagen(door wie?) op Hans zelf(1975/80) en moord(volgens dader Jan van Beek uit Utrecht) op zijn buurman Cees van ‘t Hoog die in 1980 onderzoek liet doen bij Zwolse Courant!

Normale burgerrechten zoals Wet Openbaarheid Bestuur WOB, recht op doen aangifte en vervolging van verkrachters, rechtsbijstand door advocaten, hulp van andere organisaties,  en hulp van de media zijn Hans Smedema en zijn vrouw afgenomen met vals beroep op staatsveiligheid om zogenaamd de naam van het toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen! Daarbij wordt op gruwelijke wijze in opdracht van ‘De Kroon’, door alle bewijzen te manipuleren, Hans Smedema opzettelijk als  ‘geestelijk gestoord’ neergezet. Zodra Hans publiekelijk het Nederlandse volk probeert te waarschuwen, verschijnen geheime dienst medewerkers die hem als ‘geestelijk gestoord’ neerzetten! Een weerzinwekkende en laffe criminele daad, waarbij door betrokkenheid Koningin Beatrix hoogverraad tegenover het Nederlandse volk gepleegd wordt dat immers recht heeft om hierover geïnformeerd te worden!

Een en ander blijkt het gevolg van het feit dat, op overigens valse en frauduleuze gronden, Koningin Juliana rond 1975 een foute beslissing nam en men nu de blunders en fouten niet meer openbaar durft te maken en daarbij gewetenloos Hans Smedema en zijn nog weerloze argeloze vrouw opoffert. Naam Koningin is voor haar blijkbaar belangrijker dan het lijden van de weerloze slachtoffers! Het lijden van haar volk door achterhouden cruciale nieuwe medische informatie is voor Koningin Beatrix blijkbaar minderwaardig ten opzichte van haar kostbare naam, dus daardoor (vals) beroep op staatsveiligheid waardoor Hans Smedema machteloos moet toezien hoe zijn totale leven werd en nog steeds wordt, vernietigd. ‘Het Proces’ van Kafka is hier niets bij, want niemand mag ook maar iets weten! Hans moet maar gissen naar de redenen en wat precies. Alle files en documenten die er veel moeten zijn, worden voor hem verborgen gehouden! Alleen de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’ komt wat in de buurt. Het is ook puur fascistisch en een meedogenloze dictator waardig!

Uitgebreidere informatie links bij Pages, en deel 1, 2 en 3 zijn als Ebook inmiddels al digitaal verkrijgbaar. De autobiografie is deels al vertaald naar het Engels, deel 1 ‘Fighting the Unknown – part 1 – Horrifying Betrayal’ is al verkrijgbaar en deel 2 – ‘Impossible Flashbacks’ ook internationaal verkrijgbaar. Onderzoekversie deel 1, 2 en 3 zijn al gratis verkrijgbaar via Pages 7 Besloten files voor voorwaarden en wachtwoord en 7.3 voor de files in PDF.

Media, zoals Telegraaf, Friese Pers, HP, Peter R. de Vries, John van den Heuvel, klokkenluideronline, Geenstijl  weigeren iedere publicatie of waarschuwen en informeren van het Nederlandse volk. Vermoedelijk verboden zogenaamd op grond staatsveiligheid en/of gewoon pure lafheid! Anne Frank, Eduard Douwes Dekker(Multatuli) en Dreyfus(buiten Emile Zola) werden laf ook nooit geholpen!

Politiek asiel Miami Airport Florida

Volstrekt uniek, Hans Smedema heeft als Nederlander(!) recht op Politiek Asiel, maar Nederlandse staat en specifiek Koningin Beatrix weigert om openheid van zaken te geven over hun betrokkenheid, terwijl media en politiek dit blijven verzwijgen voor het Nederlandse volk!

Nieuws! Hans vroeg gezien de onmenselijke behandeling in Nederland, op 20 april 2009 in Miami, Florida, Amerika politiek asiel aan. Werd 6,5 maand gevangen gehouden en gedeporteerd, omdat niet voldoende bewezen kon worden dat overheid hier achter zit. Terwijl dus hier ‘Ministerie van Geen-Justitie’, ‘De Kroon’ en veel Nederlanders juist op de hoogte zijn van die betrokkenheid van de overheid en Koningin Beatrix! Maar die zwijgen laf!

 

Overzicht Blog

  • Links bij Pages de meest belangrijke zaken in het kort. In mijn autobiografie het hele mysterie en hoe het zover kon komen, veel uitgebreider.
  • Daaronder bij Posts korte beschrijvingen van bepaalde invalshoeken of belangrijke gebeurtenissen, eigenlijk een open dagboek of beter gebeurtenissen boek.
  • Bij alles is sprake van voortschrijdend inzicht. Dus oudere posts kunnen bepaalde latere details nog missen.
  • Andere betrokken sites zijn de Engelse http://en.smedema.com
  • Eigenaar boek en filmrechten Hans Smedema Amnesia Foundation naar Panamees recht en in Panama gevestigd. hans-smedema-amnesia-foundation.org

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Disclaimer

In deze weergave van wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, beroep ik mij op mijn recht op zelfverdediging. Zelfs de Conventie tegen martelingen moet buiten werking zijn door de foute Koninklijke goedkeuring.Niemand heeft het recht om mij mijn burgerrechten heimelijk af te nemen, wat wel gebeurd is. Ik heb daar nooit toestemming voor gegeven. Geen mens zou dat overigens doen. Bovendien heeft in dit geval justitie zelf, politie en overheid mij dus buiten de wet geplaatst, dus kunnen de normale wetten ook niet meer op mij van toepassing zijn, lijkt mij. Gezien ook het feit dat advocaten ons niet durven of mogen bijstaan, lijkt mij dat een gerechtelijke procedure binnen Nederland niet meer voldoende onafhankelijk is. Ik zal die niet meer accepteren. Er moet onafhankelijk internationaal recht gesproken worden, gezien de betrokkenheid van de Staat en Koningin Beatrix zelf.

Copyright

Op alles in deze site is copyright van toepassing. Zonder toestemming mag er niets uit worden gepubliceerd, maar wel in forums en zo geciteerd en besproken. Ook mogen er links naar gemaakt worden en ruimschoots uit geciteerd natuurlijk. Graag zelfs, want zonder publieke steun zullen de laffe doofpotters nooit bekennen. Ik heb zelf geen enkel bezwaar tegen publiciteit natuurlijk. Hieronder een contact formulier en mijn e-mailadres daaronder:

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, speciaal Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ (Kafka! ) Ministerraad!

De openlijke beschuldigingen in de blog worden niet of onvoldoende bestreden, justitie weigert conform de opdracht van Koningin Beatrix ieder onderzoek, en alle feiten zullen dus in het vervolg als vaststaand beschouwd worden!

ing. H. (Hans) Smedema, Nederlands vluchteling!

Copyright 2007 -2014 Hans Smedema, tijdelijk Drachten, Netherlands  e-mail: hans.smedema at gmail.com

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE